Vad är värdegrund

0 Comments

vad är värdegrund

Floskeln ”alla människors lika värde” används ofta som en synonym eller för att definiera ordet ”värdegrund”. Problemet är bara att precis som för ordet ”värdegrund” så vet ingen vad ”alla människors lika värde” betyder. Men så fungerar det. I sin okunskap definierar man ordet värdegrund med något som är. En svårighet är att det inte alltid är självklart vad som skall ingå i den gemensamma värdegrunden och vad som enskilda elever och deras föräldrar skall få avgöra på egen hand utan att styras av skolan. Idag talar man ibland om värdemål istället för eller som komplement till begreppet värdegrund. Detta reflekterar åsikten  ‎Värdegrunden för de · ‎Värdegrunden inom Skolan · ‎Referenser. Äldreomsorgens nationella värdegrund – Ett vägledningsmaterial · Äldreomsorgens nationella värdegrund – vad innebär den för dig? Informationsfolder till äldre, närstående och allmänheten · Utveckling av värdegrundsarbete inom äldreomsorgen – slutrapport Värdegrundsarbete inom äldreomsorgen – slutrapport. I sin okunskap definierar man ordet värdegrund med något som är lika luddigt och obegripligt, och hoppas vi ska nöja oss med detta. För det tredje står det i läroplanerna att skolan ska förmedla och hos eleverna förankra denna värdegrund. Innebär det t ex att en våldtäktsman och massmördare är lika mycket värd som den som med fara för sitt eget liv räddat livet på 10 barn från ett brinnande flerfamiljshus? Deras demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati. Följ oss i sociala medier Youtube Facebook Twitter Soundcloud. vad är värdegrund vad är värdegrund Floskeln ”alla människors lika värde” används ofta som en synonym eller för att definiera ordet ”värdegrund”. Problemet är bara att precis som för ordet ”värdegrund” så vet ingen vad ”alla människors lika värde” betyder. Men så fungerar det. I sin okunskap definierar man ordet värdegrund med något som är. Jane Lindell driver demensboendet Hattstugan på Gotland. Dessutom anlitas hon ofta som föreläsare om värdegrund. (Vill du lyssna på Jane kan du göra det i Göteborg eller Stockholm senare i höst>>) Jag kontaktade Jane för att få svar på några frågor om just det här med värdegrund. 1. Vad menar du. Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur lärare ser på värdegrunden och hur de förankrar den i praktiken i form av ett värdegrundsarbete. Arbetet bygger både på intervjuer med kvalitativ ansats som utförts med åtta olika lärare från sex olika skolor, men även observationer för att tydliggöra några av lärarnas.

Categories: dn nyheter

0 Replies to “Vad är värdegrund”